Центр Сучасної Ветеринарної Медицини
Передзвонити мені

Ім'я

Телефон

Нам 20 років!
  • цілодобова робота і консультація
  • готелі для тварин
  • професійні лікарі
  • новітні методи

З любов’ю до кожної тварини

Для професіоналів

Науково-практичний семінар «Практичні аспекти прикладної кардіології»

Понад 60 учасників – практикуючих ветеринарних лікарів зібралися в затишному приміщенні арт-кафе «Франz» на науково-практичному семінарі «Практичні аспекти прикладної кардіології», організований Центром Сучасної Ветеринарної Медицини.

Кардіологічну спеціалізацію семінару обрали не випадково, адже кардіологія є одним з найбільш динамічних розділів ветеринарної медицини, що активно розвивається.

Як показує практика, хвороби серцево-судинної системи на сьогодні входять в першу п'ятірку діагностованих патологій дрібних домашніх тварин.

У своїй доповіді фахівці філії Центру Сучасної Ветеринарної Медицини на Жилянській головний лікар Олена Багашова та лікар ветеринарної медицини Анна Чучко висвітлили анатомофізіологічні аспекти серцево-судинної системи тварин, поділилися досвідом у сфері діагностики та лікування тварин із захворюваннями ССС із застосуванням сучасних методик і обладнання (електрокардіографії, ехоелектрокардіографії та цифрової рентгенографії), проаналізували існуючі протоколи лікування та шляхи їх удосконалення.

Провідний фахівець філії ЦСМВ на Ревуцького Віталій Романишин розповів про алгоритм інтерпретації рентгенівських знімків та застосування цифрової рентгенографії у практиці.

Окрім кардіологічних тем, на семінарі прозвучали доповіді, присвячені досягненням у боротьбі з ендо- та ектопаразитозами, антибіотикотерапії та дієтотерапії хвороб тварин, прикладним аспектам ветеринарної стоматології та новітнім підходам до лікування отитів у собак.

ЦСВМ дякує всім учасникам і партнерів, які відвідали семінар!

Более 60-ти участников – практикующих ветеринарных врачей собрались в уютном помещении арт-кафе «Франz» на научно-практический семинар «Практические аспекты прикладной кардиологии», организованный Центром Современной Ветеринарной Медицины. Кардиологическую специализацию семинара выбрали не случайно, так как кардиология является одним из наиболее динамических разделов ветеринарной медицины, которая активно развивается. Как показывает практика, заболевания сердечно - сосудистой системы сегодня входят в первую пятерку диагностируемых заболеваний мелких домашних животных.

В своем докладе специалисты Центра Современной Ветеринарной Медицины на Жилянской главный врач Багашова Елена Александровна, а также врач ветеринарной медицины Анна Чучко раскрыли анатомо – физиологические аспекты сердечно-сосудистой системы, поделились опытом в сфере диагностики и лечения заболеваний данной области с применением современных методик и оборудования (электрокардиографии, эхоэлектрокардиографии, рентген диагностики), проанализировали существующие схемы лечения и пути их применения.

Главный врач филиала ЦСВМ на Ревуцкого Виталий Романишин рассказал про алгоритм интерпритации рентгеновских снимков и применении цифровой рентгенографии на практике.

Кроме кардиологических тем, на семинаре прозвучали доклады, посвященные достижениям в борьбе с экзо- и эндопаразитами, антибиотикотерапии и диетотерапии болезней животных, прикладным аспектам ветеринарной стоматологии и актуальным подходам к лечению отитов собак. ЦСВМ благодарит всех участников и партнеров, посетивших семинар!

До списку Для професіоналів